Klassisk og moderne islam (2.udgave)

En sand fornøjelse!

1. udgave af bogen, der udkom i 2010, blev dengang ‘heftigt’ anbefalet her i bladet. I de forløbne 10 år er kravene til layout og typografi steget markant, men disse fordringer bliver opfyldt her med fuld skrue. Så sammen med det smukke billedmateriale og forfatterens præcise, letløbende sprog får man simpelthen bare lyst til at læse og se videre i bogen!

Det gælder også for bogens indhold. Der er som indledning tilføjet et meget relevant kapitel om fagets teorier og metoder og konkrete anvisninger på religionssociologiske arbejdsmåder, og afslutningsvis behandles temaerne: Den aktuelle islams debat i medierne, kvinder og islam, kvindelige imamer samt radikalisering og islamisk modkultur. Brødteksten til islams historie, muslimske retninger, tro og ritualer og islam i Danmark er stort set den samme som i 1. udgave. Angående islams formative historie undrer jeg mig dog lidt over, at den nyere forskning herom ikke er medtaget i denne udgave.

Bogens tekster er delvis fornyet. Således er der inddraget tekster, der tager de spritnye spørgsmål op om islams syn på klimadebatten og identitetsspørgsmålene: om Allah er han-, hun- eller intetkøn, homoseksualitet og islam, kvindelige imamer og meget andet. Grafer og statistikker er opdaterede, og her gives blandt andet indblik i den polarisering, der er sket i danske muslimers religiøse holdninger fra 2006 til 2015.

Arbejdsspørgsmål og øvelser er knyttet tæt til lærestof, tekster og det statistiske materiale, og det fungerer særdeles godt, så læreren kan bruge løs af dem i sin didaktiske og pædagogiske planlægning samt tilrettelæggelsen af de enkelte timer.

Bogen er et must. Køb den!